:::

Academic Performance

:::
Page 1 / Total 1 page(s)
  1. [Previous page]
  2. 1
  3. [Next page]
Research
學術專長Author
彩繪創作,插畫設計,3D數位設計,動畫,錄像藝術,美學Huey-Chen Tseng
色彩科學TSAI, CHENG-MIN
眼動追蹤研究TSAI, CHENG-MIN
影像視覺評估TSAI, CHENG-MIN
多媒體設計Lu-Yin Juan
產品設計Lu-Yin Juan
藝術史Lu-Yin Juan
人因工程Lu-Yin Juan
研究方法Lu-Yin Juan
文化創意設計Lu-Yin Juan
美學Lu-Yin Juan
視覺傳達設計Lu-Yin Juan
色彩計畫Lu-Yin Juan
色彩學Lu-Yin Juan
藝術創作、油畫、藝術理論Hsheh-Jung Lo
設計領域Ivy
使用者導向設計、人機互動介面、擴增實境(AR)應用、使用性、視覺傳達設計、突破式創新研究、數位典藏
cron web_use_log